A Karitász által szervezett Napközis tábor Algyői napja (2010)