Szentségfelvétel

A szentségek felvételével kapcsolatos tudnivalók

7 év alatti gyermekek keresztelés

SAMSUNG DIGIMAX A403

A katolikus egyház küldetése az, hogy a kereszteléssel az aktív keresztény életre való eljutáshoz és a közösség életében való teljes körű (kegyelmi közösség, liturgikus közösség, karitatív, szociális és egyházközségi élet gazdasági közössége) részvételhez segítsük a felnövekvő gyermekeket a szülők, keresztszülők és családtagok tanúságtevő élete által.

Kérjük, mielőtt a keresztelést a család kéri, gondolják át és tisztázzák le indítékaikat. Ez igen sok feszültségtől és kellemetlenségtől óvja meg a családot a keresztelési ügyintézés folyamatában.

A keresztelést csak a szülő, de bármely szülő kérheti személyesen a plébánián.

A keresztelés előtt plébániánkon legalább két hónappal hamarabb kell jelentkezni.

Amennyiben a család a plébánia körzetében él, az ügyintézés, adatok fölvétele, időpontok egyeztetése rögtön itt kezdődik.

Ha másik körzetben élnek, a területileg illetékes plébániáról keresztelési engedélyt kell kérni.

A keresztelésre való fölkészítés és maga a szertartás is ingyenes.

Ezt ne keverjük össze azzal, hogy a fönt említett gazdasági közösség az egyházközség anyagi támogatását (egyházi hozzájárulást, más néven egyházi adót) is magába foglalja, ami elvárható minden önálló keresettel rendelkező közösségi tagtól.

A keresztelések többnyire a hónap utolsó vasárnapjain vannak 11 órától.

A keresztelésre való felkészítés többnyire a keresztelést megelőző három héten, szombaton délután 5 órától az Apor Vilmos Közösségi Házban van. (Ezt az időpontot minden alkalommal egyeztetjük a felkészítőkkel és a keresztelésre jelentkező családdal.) Ezen a gyermek szüleinek részt kell venniük, a keresztszülők is hivatalosak rá.

Az egyházi előírásoknak megfelelően keresztszülő az lehet, aki: – meg van keresztelve

  • elsőáldozó volt
  • bérmálkozott
  • ha házas, szentségi házasságban él.

Amennyiben ezeknek a feltételek nincsenek meg, keresztelési tanúként vesz részt és így anyakönyvezzük a szertartáson. A fönt említett feltételek teljesülésekor a tanú automatikusan keresztszülői státuszba kerül.

Ha a keresztszülő más egyházközség területén él, onnan keresztszülői – keresztelési tanúi – igazolást kell hoznia, melynek tartalma a keresztény élet gyakorlatát hivatott igazolni.

Ez a tájékoztató segítség szeretne lenni a hozzánk fordulóknak, ha bármi kérdésük van, nagy szeretettel állunk rendelkezésükre.

7 év feletti gyermekek keresztelése

SAMSUNG DIGIMAX A403

Felnőttek keresztelése

Szentseg_Kereszteles_Felnott